28
12
2014

Kendo Kihon Waza

kedno_kihon_waza

Dokładnie mówiąc – Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho (木刀による剣道基本技稽古法), zostało opracowane w latach 1999 – 2002, jako uproszczona forma ćwiczeń w stosunku do Nihon Kendo Kata mająca na celu pomóc osobom początkującym w ćwiczeniu Kendo. 5-6 kwietnia 2003 odbyły się pierwsze warsztaty Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho przeprowadzone w Tokyo, Japan przedstawiając nową metodologią wybranym przedstawicielom poszczególnych regionów Japonii. Wszechjapońska Federacja Kendo wprowadza na ćwiczenienia z bokuto poziomie szkół podstawowych i gimnazium. W Polsce są one wymagane na egzaminach na stopnie kyu.

2-3

Głównym celem twórców Kendo Kihon-waza było:
1. Pomóc początkującym zrozumieć iż shinai jest reprezentacją miecza – katana
2. Rozwinać solidne podstawy i techniki, które można bezpośrednio wykorzystać w ćwiczeniach z kendogu
3. Rozwninąć zdolności i umiejętności uczniów w późniejszym ćwiczeniu Kendo Kata
4. Rozwinąć reiho – etykietę

Lista wszystkich form – ich pełne nazwy i ataki do druku:

Wersja PDF do druku

W Kendo Kihon Waza osoba na której są wykonywane ataki nazywa się motodachi a osoba wyprowadzająca ataki nazywa się kakarite.
Poniżej możemy zobaczyć poszczególne waza.


Kihon 1 – Ippon uchi-no waza – Sho-men; kote; do (migi-do) i tsuki
「基本1」一本打ちの技 – 「正面」「小手」「胴(右胴)」「突き」

Kihon 2 – Ni-san-dan no waza (renzoku waza) – Kote-men
「基本2」二・三段の技(連続技) – 「小手→面」

Kihon 3 – Harai waza – Harai-men (omote)
「基本3」払い技 – 「払い面(表)」

Kihon 4 – Hiki waza (tsuba-zeriai) – Hiki-do (migi-do)
「基本4」引き技 – 「引き胴(右胴)」

Kihon 5 – Nuki waza – Men-nuki-do (migi-do)
「基本5」抜き技 – 「面抜き胴(右胴)」

Kihon 6 – Suriage waza – Kote-suriage-men (ura)
「基本6」すり上げ技 – 「小手すり上げ面(裏)」

Kihon 7 – Debana waza – Debana-kote
「基本7」出ばな技 – 「出ばな小手」

Kihon 8 – Kaeshi waza – Men-kaeshi-do (migi-do)
「基本8」返し技 – 「面返し胴(右胴)」

Kihon 9 – Uchi-otoshi waza – Do (migi-do) uchi-otoshi-men
「基本9」打ち落とし技 – 「胴(右胴)打ち落とし面」