08
07
2014

Zawody – Shiai

W kendo organizowane są zawody na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Kwalifikacje zawodników kendo, podobnie jak w innych dalekowschodnich sportach walki, wyraża się stopniami uczniowskimi kyū oraz stopniami mistrzowskimi dan. Jednakże stopień w kendo nie jest w żaden sposób uwidaczniany w zawodach.

By uczestniczyć w rywalizacji sportowej kendo, zawodnicy muszą spełnić określone wymagania, określone przez Polski Związek Kendo (www.kendo.pl):

  • licencja zawodnicza PZK,
  • aktualna książeczka sportowca.

Studenci oraz młodzież szkolna, którzy będą odnosić sukcesy w zawodach mogą ubiegać się o stypendia sportowe.