08
07
2014

Roczne opłaty licencyjne

Opłaty członkowskie oraz licencje PZK w roku 2022

składka członkowska (klubowa) 150 zł

licencja PZK kendo iaido jodo 100 zł 

lub  70 zł dla osób uczących się do 26 roku życia za każdą dyscyplinę

składka administracyjna  40 zł

 

Wysokość licencji PZK obliczana jest w następujący sposób:

licencja PZK = opłata administracyjna + suma opłat za uprawiane konkurencje

Przykładowo: a. Wysokość opłaty dla osoby w wieku powyżej 26 lat, nieuczącej się, uprawiającej wyłącznie kendo wyniesie: 40 PLN (opłata administracyjna) + 100 PLN (opłata za konkurencję kendo) = 140 PLN

b. Wysokość opłaty dla ucznia w wieku 21 lat, uprawiającego kendo i iaido wyniesie: 40 PLN (opłata administracyjna) + 70 PLN (opłata za konkurencję kendo) + 70 PLN (opłata za konkurencję iaido) = 180 PLN

c. Wysokość opłaty dla osoby w wieku powyżej 26 lat, nieuczącej się, uprawiającej kendo, iaido i jodo wyniesie: 40 PLN (opłata administracyjna) + 100 PLN (opłata za konkurencję kendo) + 100 PLN (opłata za konkurencję iaido) + 100 PLN (opłata za konkurencję jodo) = 340 PLN

 

Klubom i organizacjom członkowskim PZK bez opłaconej składki rocznej zostaną zawieszone prawa członkowskie PZK. Zawodnicy, działacze i sędziowie PZK bez opłaconej rocznej licencji PZK otrzymują status nieaktywny w PZK oraz w Europejskiej Federacji Kendo co skutkuje zawieszeniem praw opisanych w Art. 4 Regulaminu oraz automatycznym wydłużeniem karencji na kolejny egzamin Dan o okres nieopłaconej licencji PZK. 

Wysokość oraz opłat egzaminacyjnych kyu, dan oraz shogo. 

 

Tabela opłat egzaminacyjnych PZK w roku 2022

stopień opłata administracyjna + opłata rejestracyjna 

5 kyu 20 zł + 20 zł
4 kyu 30 zł + 30 zł
3 kyu 40 zł + 40 zł
2 kyu 50zł + 50zł
1 kyu 60 zł + 60 zł
1 dan 80 zł + 100zł
2 dan 100 zł + 140 zł
3 dan 140 zł + 240 zł
4 dan 240 zł + 330 zł
5 dan 330 zł + 480 zł
renshi 100 zł + 500 zł
kyoshi 100 zł + 500 zł