08
07
2014

Roczne opłaty licencyjne

Opłaty członkowskie oraz licencje PZK w roku 2020 

składka członkowska (klubowa) 100 zł

licencja PZK kendo iaido jodo 75 zł 

lub  50 zł dla osób uczących się do 26 roku życia za każdą dyscyplinę

składka administracyjna  30 zł

 

Wysokość licencji PZK obliczana jest w następujący sposób: 

licencja PZK = opłata administracyjna + suma opłat za uprawiane konkurencje 

Przykładowo:

Wysokość opłaty dla osoby w wieku powyżej 26 lat, nieuczącej się, uprawiającej wyłącznie kendowyniesie:

30 PLN (opłata administracyjna) + 75 PLN (opłata za konkurencję kendo) = 105 PLN

Wysokość opłaty dla uczniaw wieku 21 lat, uprawiającego kendo i iaidowyniesie: 

30 PLN (opłata administracyjna) + 50 PLN (opłata za konkurencję kendo) + 50 PLN (opłata za konkurencję iaido) = 130 PLN Niższa opłata licencyjna (Studencka/Uczniowska) ma zastosowanie w przypadku osób uczących się do 26 roku życia. 

Wysokość opłaty dla osoby w wieku powyżej 26 lat, nieuczącej się, uprawiającej kendo, iaido i jodowyniesie: 

30 PLN (opłata administracyjna) + 75 PLN (opłata za konkurencję kendo) + 75 PLN (opłata za konkurencję iaido) + 75 PLN (opłata za konkurencję jodo) = 255 PLN 

 

Klubom i organizacjom członkowskim PZK bez opłaconej składki rocznej zostaną zawieszone prawa członkowskie PZK. Zawodnicy, działacze i sędziowie PZK bez opłaconej rocznej licencji PZK otrzymują status nieaktywny w PZK oraz w Europejskiej Federacji Kendo co skutkuje zawieszeniem praw opisanych w Art. 4 Regulaminu oraz automatycznym wydłużeniem karencji na kolejny egzamin Dan o okres nieopłaconej licencji PZK. 

Wysokość oraz opłat egzaminacyjnych kyu, dan oraz shogo. 

 

Tabela opłat egzaminacyjnych PZK w roku 2020 

stopień opłata administracyjna opłata rejestracyjna 

5 kyu 10 zł 10 zł 

4 kyu 20 zł 20 zł 

3 kyu 30 zł 30 zł 

2 kyu 40 zł 40 zł 

1 kyu 50 zł 50 zł 

1 dan 70 zł 90 zł 

2 dan 90 zł 130 zł 

3 dan 130 zł 200 zł 

4 dan 220 zł 320 zł 

5 dan 300 zł 430 zł 

renshi 100 zł 450 zł 

kyoshi 100 zł 500 zł