08
07
2014

Stopnie kyu i dan

Regulamin i kryteria egzaminacyjne stopni uczniowskich kyu kendo.

Informacje na temat stopni mistrzowskich dan znajdują się tutaj.

 

Regulamin egzaminacyjny na stopnie kyu w kendo.

  1. Ustala się stopnie szkoleniowe w kendo od 8 kyu do 1kyu. Egzaminy na stopnie szkoleniowe od 8 do 6 kyu są nieobowiązkowe i bezpłatne a ewentualne ich przeprowadzanie pozostawia się w gestii prowadzących zajęcia w klubie.
  2. Egzaminy na stopnie szkoleniowe od 5 do 1 kyu mogą organizować kluby posiadające licencję P.Z.K.
  3. Organizowanie egzaminów na stopnie od 5 do 1  kyu wymaga:
   • akceptacji P.Z.K.  – o terminie i miejscu egzaminu oraz składzie osobowym komisji egzaminacyjnej, należy powiadomić P.Z.K. z wyprzedzeniem 1 miesiąca;
   • rejestracji w P.Z.K.  – wyniki i opłaty rejestracyjne należy przesłać do P.Z.K. najpóźniej 1 miesiąc po terminie egzaminu.
  4. Do egzaminu mogą przystępować :
   • wszyscy członkowie organizacji zrzeszonych w P.Z.K.
   • osoby niezrzeszone mające udokumentowany (potwierdzony przez klub macierzysty) staż treningowy w Polsce lub klubie zagranicznym.
  5. Osoby mające udokumentowany staż treningowy w klubie zagranicznym (powyżej 3 miesięcy) mogą zdawać egzamin za granicą po uzyskaniu zgody P.Z.K.
  6. Uczestnicy egzaminów od 5 do 1 kyu muszą dysponować sprzętem (bogu, shinai,bokuto) potrzebnym do wykonania zadań egzaminacyjnych.
  7. Kandydaci na 1 kyu muszą mieć ukończone 12 lat.
  8. Komisje egzaminacyjne :
   • 8 – 6 kyu – 2-3 jurorów (liczbę i skład ustala prowadzący zajęcia).
   • 5 – 3 kyu – 3 jurorów posiadających co najmniej 2 dan,
   • 2 – 1 kyu – 3 jurorów posiadających co najmniej 3 dan.

 

Egzaminy na stopnie dan:

 • 1 dan – Shodan: minimum 3 miesiące po egzaminie na ikkyu, Minimalny wiek 13 lat
 • 2 dan – Nidan: 1 rok po egzaminie na shodan
 • 3 dan – Sandan: 2 lata po egzaminie na nidan
 • 4 dan – Yondan: 3 lata po egzaminie na sandan
 • 5 dan – Godan: 4 lata po egzaminie na yondan
 • 6 dan – Rokudan: 5 lat po egzaminie na godan
 • 7 dan – Nanadan: 6 lat po ezaminie na rokudan

Z myślą o osobach przygotowujących się do egzaminów przygotowaliśmy artykuły:

Mające na celu uzupełnić lub przypomnieć informacje z treningów.

Chcesz zacząć ćwiczyć kendo? Już dziś zapisz się na treningi kendo w AZS Gliwice!

Tags for this post