Sensei Krzysztof

Samborowski

2 dan, Asystent w Gliwicach

Sensei Krzysztof Samborowski – 2 dan Kendo

Sensei Krzysztof Samborowski 2 dan Kendo

Egzamin na stopień 2 dan zdał w marcu 2023 roku.

W tym samym roku rozpoczął prowadzenie zajęć w sekcji AZS Kendo Gliwice w roli asystenta.

Numer Yudansha Card w EKF – PL.00496